El món es va tornar ¿boig?

Hi ha gent que té un cacau mental important. En ocasions jo en soc un d’ells. No és noticia, però si que és preocupant quan aquesta gent arriba a llocs on té l’atenció de molts altres organismes pluricel·lulars antropoides de la família “homo”.

A The Atlantic n’hi han uns quants. El darrer descobriment ha sigut a partir de l’article sobre el primer discurs inaugural de la història americana. No és un de George Washington, ni de Jefferson, ni d’ Adams. No. És un de John Winthrop, purità anglès que viatjava a bord de l’Arbella, un dels 11 vaixells que ell mateix va fletar per portar emigrants puritans a Nova Anglaterra.

A l’article de The Atlantic, l’autor s’aferra a un dels mites fundacionals, el sermó de Winthorp “A model of christian charity“, que resumint i generalitzant moltissim, és una exhortació a la unitat de la comunitat puritana, i empra el sermó per a recordar que un dels mites fundacionals no és el dret a portar armes si no el deure de lluitar contra la pobresa, fent el que va dir Jesucrist: donar el que ens sobra als pobres.

Assegura que la Xina comunista fa més per a l’erradicació de la pobresa a l’Àfrica (i 2) que cap altre país occidental.

Personalment, em sorprèn que autors de The Atlantic, clarament ‘laboristes’, s’aferrin als mites puritans de la caritat cristiana per tal de justificar la bondat de les seves teories i bones accions, com erradicar la pobresa mitjançant l’ajut i la caritat

Ei, espereu un momentara que hi penso… WTF!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s