Desig, luxúria i el test de Turing

A Nature comenten la nova pel·lícula Ex machina i treuen el tema del famós Test de Turing, el procés pel qual es determina si algú és o no és humà segons les respostes que doni, comparant-la amb Blade runner.

A l’article de Nature diuen que si el protagonista

interacts with Ava as he would with an alluring woman – while seeing clearly that she is not flesh and blood – that would testify to Ava’s ability to convince him she has real feelings.

interactua amb Ava tal i com ho faria amb una dona real – mentre pot veure clarament que no és de carn o ossos – demostraria l’habilitat d’Ava de convèncer que té sentiments reals.

Convèncer a algú que els teus sentiments son reals quan en realitat no en tens, no és demostrar humanitat, és ser un psicòpata. Però només anomenem “psicòpata” als humans que, no disposant de sentiments, ens fan creure que si. Un androide que faci el mateix… segueix essent un robot, o és un psicòpata?

Més endavant parlen d’aquesta variant del test (comparant-la amb Blade runner, recordem)

It’s a Turing test based on lust, each movie an excursion into human social psychology and the attendant gender power politics.

És un test de Turing basat en la luxúria, cada pel·lícula és un viatge a la psicologia social humana i la política de poder de gènere.

Un test de Turing basat en el desig sexual té poc de científic: si el fa un home i el droide té pinta de dona sexualment atractiva, el passarà absolutament sempre.

Unfortunately, the movies don’t inform us whether or not Rachael, Samantha and Ava are conscious or not. Simply that the men in these movies behave as if they were.

Desafortunadament, les pel·lícules no ens informen sobre si Rachael, Samantha i Ava son conscients o no. Simplement que a les pel·lícules, els homes es comporten com si ho fossin.

I aquest és, precisament, el problema, pel que la validesa del test queda, sota el meu punt de vista, bastant en entredit.

Per cert, coneixeu d’alguna peli on la cosa vagi al revés? Que sigui una dona qui fa el test a un droide amb aparença de mascle fornit?

Llegiu Lust and the Turing test : A view From the Bridge a Nature.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s