L’atac i robatori de dades al govern federal

Douglas Rushkoff comenta el darrer atac i possible robatori de dades personals a diferents agències federals dels EEUU.

Com sempre, les dades i també les meta-dades son el botí important:

But with their hands on private personnel data — particularly that of officials and operatives with the highest levels of security clearance — they have unpredictable leverage in any number of situations.

Però amb dades personals privades a les mans — en particular les d’oficials i agents amb els nivells més alts de seguretat — tenen un avantatge impredictible en un gran nombre de situacions.

“Tu saps que jo se que tu no saps que jo…” I així anar fent iteracions del Dilema del Presoner.

Es fa un recordatori de per què Internet té aquestes “falles” de seguretat (tot i que això es pot entendre llegint per què Internet va esdevenir vulnerable), i al final, Rushkoff s’atreveix a dir que no tot té lloc a Internet.

The government, along with business, banking, and everything else that depends on security should simply get off the Internet and build another one.

El govern, junt amb empreses, bancs i tot allò que depengui de la seguretat ha de marxar d’Internet i construir-ne una altra.

Lloable i romàntic, però lentament es va fent camí a la inversa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s