Els “problemes” del correu electrònic

Captura de 2015-06-17 19:13:09

El correu electrònic va ser, és, la killer app d’ Internet. Quan es va inventar, proporcionava la capacitat de mantenir una conversa a través d’un medi on només hi havia informació estàtica.

En un principi, tot es feia amb text. Com a molt, i fins un temps després no va ser possible, es podien adjuntar documents. Ja fa dies que els emails es poden ‘redactar’ en mode html, és a dir, emprant el mateix sistema d’etiquetes que conformen una pàgina web.

Això fa que el 90% de correus electrònics que rebem siguin petites pàgines web que el nostre lector bloca “per garantir la seguretat”. A dalt de tot hi ha un petit text que ens diu que si no ho llegim bé, hi fem clic per veure el missatge en un navegador. Efectivament, cal veure la cosa a un navegador per assabentar-se del que ens diuen.

És realment paradoxal que s’enviïn micro-pàgines web completes per correu electrònic i que aquestes necessitin d’un navegador web per veure’s correctament.

No seria més fàcil enviar directament l’ enllaç a la web? O encara més fàcil: no seria ideal fer servir un mitjà dissenyat per enviar missatges de text… per enviar només missatges de text?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s