El Papa i les encícliques wikipèdiques

L’article còmic del dia és, per segon cop en una sola setmana, Nathan Schneider de The New Republic. Avui, de com el Papa Francesc podria evitar les filtracions: publicant les encícliques en format open-source.

Desconeixia que fins i tot el Vaticà és susceptible de filtracions, que les encícliques son com un capítol de Game of Thrones qualsevol. Però es veu que si, que algú ha penjat la cosa abans que es publiqués de forma oficial.

Després de descobrir GNU/Linux i inventar el Slow Computing, avui Schneider ens parla dels beneficis del programari “open source”. De fet, és la progressió lògica de tots i cadascun de nosaltres quan ens va tocar. De fet, és fins i tot entranyable.

A l’article de TNR es comenta tot el tema de les encícliques i de la seva influència al món catòlic, posant algun exemple de Joan Pau II. No entraré en el debat teològic-religiós, sinó em centraré en l’idea de Schneider d’evitar que ningú publiqui una encíclica papal abans d’hora, per via de fer-ho en plan open-source. Al tanto, que la cosa és seria (i la negreta és meva):

A draft encyclical, for instance, could be published and shared, inviting feedback—perhaps from anyone, or perhaps just through local church communities around the world. Readers could correct factual or doctrinal errors, or share their experiences and ideas. In every diocese, Wikipedian-like volunteers could cull the recommendations and summarize them—and their summaries, in turn, could be summarized in Rome. The responses at every level might remain available online, but the finishing touches on the final document would be the job of the proper authorities, including the Pope.

Un esborrany de l’encíclica, per exemple, es podria publicar i compartir, convidant a rebre realimentació-potser de qualsevol, o potser només a través de parròquies locals de tot el món. Els lectors podrien corregir errors factuals o doctrinals, o compartir les seves experiències i idees. A cada diòcesi, voluntaris a l’estil Viquipèdia podrien seleccionar les recomanacions i resumir-les — i els seus resums, al seu temps, es podrien sintetitzar a Roma. Les respostes a cada nivell podrien quedar disponibles a la xarxa, però els retocs al document final seria feina de les autoritats pertinents, incloent al Papa.

Senzillament sublim: els feligresos corregint doctrinalment als cardenals i al mateix representant del deu catòlic a la Terra. Per molt menys va cremar gent a la foguera i es va jutjar a Galileu, però endavant.

Cal esperar que Schneier aprengui com funciona realment l’open-source, la wikipedia i, clarament, el Vaticà.

Llegiu How Pope Francis Can Stop Leaks: Make Encyclicals Open-Source a The New Republic.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s