Els diners dels altres

John Kay, economista escocès, publicarà aquest proper setembre el seu llibre “Other People’s Money: Masters of the Universe or Servants of the People?” (quelcom semblant a “Els diners dels altres: Amos de l’ Univers o Servidors del Poble?”).

Desconec el treball de Key, però la introducció al proper llibre m’atreu bastant. És un (nou) intent d’explicar com funciona el sistema financer, explicar el concepte “financiarització” i diverses coses, amb un llenguatge prou planer.

A remarkable feature of the global financial crisis is that most people in finance seemed to regard it as self-evident that government and taxpayers had an obligation to ensure that the sector – its institutions, its activities and even the exceptional remuneration of the people who work in it – continued to operate in broadly its existing form. What is more remarkable still is that this proposition won broad acceptance among politicians and the public.

Un fet extraordinari de la crisi financera global és que la major part de la gent del món de les finances va trobar lògic que governs i contribuents tenien una obligació real d’assegurar que el sector — les seves institucinos, activitats i fins i tot la remuneració excepcional dels que hi treballen– seguís operant de la mateixa forma. El que és més extraordinari és que la proposta va ser àmpliament acceptada per polítics i la ciutadania.

Caldrà esperar a setembre per llegir la resta, en anglès, o esperar que algun editor decideixi traduir (esperem asseguts) el que sembla un altre llibre bastant didàctic per a que La Gent comprengui per què li passa el que li passa.

De moment podeu llegir l’introducció a “Els diners dels altres” al web de John Kay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s