Facebook i la privacitat (take N+1)

A The Newyorker he trobat, per fi, un article que m’interessi. Tot i que el problema potser rau en que darrerament hi ha poques coses que em semblin interessants… però deixe’m-ho.

És un article més sobre el preu que paguem per Facebook, que no és cap altre que nostres dades personals. Comenta el cas de Zeynep Tufekci, que intentà convèncer als de Can Facebook que fessin una mena de servei de pagament per aquells que NO volguessin atorgar dades personals. Resultat i anàlisi:

But the question remains: just why doesn’t Facebook want Tufekci’s money? One reason, I think, is that it would expose the arbitrage scheme at the core of Facebook’s business model and the ridiculous degree to which people undervalue their personal data.

Però la pregunta es manté: per què Facebook no vol els diners de Tufekci? Una de les raons, penso, és que això deixaria al descobert el sistema arbitrari al nucli del model de negoci de Facebook i el grau ridícul en que les persones infravaloren la seva privacitat.

L’article no aporta gaire cosa més que el que alguns fa anys que repeteixen: el producte de Facebook i semblants ets tu

We are their customers, but we are also their products, ultimately resold to others.

Som els seus clients, però també som els seus productes, finalment revenuts a d’altres.

A veure si ara que surt a la premsa mainstream

Llegiu Facebook should pay all of us a The Newyorker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s