Trencar Espanya

Deien, al número 8 la revista Medium sobre l'”Agenda España 2050″, el següent:

La “España que hacemos” arrastra una serie de lacras que, de no eliminarse, harán de todo impulso modernizador una fiesta de la ineptocracia. La ineptocracia de la política es “la grasa del sistema clientelar”; porque existe un despilfarro de fondos para financiar las ineficiencias del sistema.

En un clima de clientelismo se pierde eficacia, sin coste político alguno, ya que la permanencia en el pesto está desligada del mayor o menor éxito de la gestión que se realice.

I precisament per això és pel que, crec, que cal “trencar” Espanya. És el tema del qual vaig parlar amb un pelegrí del Camino de Santiago, votant de VOX, el setembre de 2015. Forma part, crec, de les reformes que molts han volgut aplicar, sense èxit.

Que fins ara no s’hagi pogut fer, no vol dir que Espanya sigui “irreformable”. Simplement, pot voler dir que no s’ha fet de la forma que era necessària. Trencar Espanya, fragmentar-la, recuperar el regionalisme i desenvolupar-lo de forma plena. I finalment, intentar aplicar-lo de forma seriosa. Sense independències ni astracanades.

Trencar Espanya per desfer-se de tota la cleptocràcia clientelar, i després recosir-la de forma que no s’estripi quan s’estiri massa d’algun cantó. Llegir la famosa “unitat” en forma profunda, la unitat de les persones, que són les que tenen drets i obligacions, no les llengües ni els territoris. Llegir la “igualtat” en forma més profunda, i no quedant-nos en la literalitat més simple –i ximple–. Us ho imagineu? Jo sí.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s